Privacybeleid

WIJ RESPECTEREN DE PRIVACY VAN IEDEREEN DIE DEZE SITE BEZOEKT

Dit Privacybeleid (hierna te noemen ‘Beleid’) legt uit hoe www.hotel-karavostasi.gr (hierna te noemen de ‘Website’) en alle mobiele applicaties die we kunnen verstrekken persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt en verwerkt. U kunt kiezen om ons Persoonsgegevens beschikbaar te stellen (zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummers) op verschillende plaatsen op onze Website. Wij verzamelen, gebruiken en maken Persoonsgegevens bekend uitsluitend voor zakelijke doeleinden, tenzij anderszins hierin beschreven. Wij zullen deze gegevens niet op een andere manier delen dan in dit Beleid wordt vermeld. Bij vragen over dit Beleid of de Website verzoeken wij u contact met ons op te nemen op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

WIE VERZAMELT UW GEGEVENS

Karavostasi Beach Hotel (hierna te noemen het ‘Hotel’) en de Website zijn eigendom van en wordt beheerd door Karavostasi Tourism Enterprises S.A (hierna te noemen ‘Bedrijf’). Dit Beleid geldt alleen voor de Website. Het bedrijf is de enige eigenaar en gegevensbeheerder van de informatie die op de website wordt verzameld in overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming [Verordening (EU) 2016/679] - (hierna de ‘GDPR-verordening’) en dit beleid.

LINKS

De Website bevat links naar andere sites waarvan het privacybeleid kan afwijken van dat van het Bedrijf. Wij adviseren u dit zorgvuldig te bekijken en te overwegen. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor het privacybeleid en praktijken van andere websites, zelfs als u deze opent via links op onze Website.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ

Persoonsgegevens op de Website wordt op twee manieren verzameld: (1) indirect, d.w.z. bepaalde Website-gegevens over u, zoals domeinnaam, IP-adres, browsertype en bekeken pagina's, ID en type van het mobiele apparaat en geolocatie, die worden verzameld met behulp van de technologie van onze Website om u bepaalde functies aan te bieden, u te herkennen wanneer u terugkeert, onze Website aan te passen aan uw voorkeuren en de inhoud te beheren en statistische gegevens samen te stellen over het Website-gebruik; en (2) direct, wanneer (a) u vrijwillig Persoonsgegevens verstrekt zoals voor- en achternaam, adressen, e-mailadres(sen), telefoonnummers, geboortedatum, burgerlijke staat, aantal kinderen en hun leeftijd, gegevens over sociale netwerken en ‘hanteringsgegevens’, voorkeursgegevens of antwoorden/meningen bij marktonderzoeken, in verband met diverse marketing- en reclameactiviteiten, enquêtes of prijsvragen die op de Website worden uitgevoerd en  (b) wanneer u zich registreert als gebruiker van de Website zullen wij het wachtwoord en de beveiligingsvragen/-antwoorden verzamelen. Wanneer wij dit type gegevens verzamelen, zullen wij u informeren waarom wij om die gegevens vragen en hoe die gegevens zullen worden gebruikt, hetzij in dit Beleid, hetzij apart op het moment waarop de gegevens worden verzameld, indien niet beschreven in dit Beleid.

RECHT OM GEEN GEGEVENS TE VERSTREKKEN

In bepaalde jurisdicties hebt u het recht om geen Persoonsgegevens te verstrekken. Als u echter kiest om die gegevens niet te verstrekken, zult u bepaalde diensten niet kunnen gebruiken.

BEWAREN EN VERNIETIGEN VAN GEGEVENS

Het Bedrijf bewaart klantgegevens net zolang als nodig is voor zakelijke doeleinden, of zoals wettelijk vereist door de toepasselijke regionale, nationale en regelgevende instanties. Bewaartermijnen variëren afhankelijk van de soort gegevens en hoe deze worden gebruikt. Enkele criteria die we gebruiken om de juiste bewaartermijnen te bepalen, zijn:

  • Hoe lang wij een relatie met u hebben en diensten of producten aan u leveren.
  • Of wij gebonden zijn aan een juridische, contractuele of vergelijkbare verplichting om uw gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren.
  • Of u hebt ingestemd met het bewaren van uw gegevens gedurende een langere periode.
  • Of de persoonsgegevens gevoelig zijn.

Wanneer wij uw persoonsgegevens, documenten - zowel fysiek als elektronisch - niet meer hoeven te gebruiken of bewaren, worden deze vernietigd.

COOKIES/ONLINE TRACERING

Sommige gegevens die wij over u verzamelen, worden passief met behulp van ‘cookies’ verzameld. Cookies zijn kleine tekstbestanden die informatie over uw bezoek van de Website opslaan en bewaren - bijvoorbeeld hoe u op onze Website bent terechtgekomen en voor welke informatie u belangstelling toonde. Wij gebruiken deze gegevens om u te herkennen als u terugkeert en om onze Website op uw voorkeuren af te stemmen.

Ga voor meer informatie naar ons cookiebeleid.

DO NOT TRACK-SIGNALEN

Momenteel herkennen onze systemen geen ‘do-not-track’ (niet traceren) browserverzoeken. U kunt echter bepaalde traceringen uitschakelen zoals beschreven onder Cookies (bijv. door cookies uit te schakelen). Denk eraan dat het Bedrijf geen persoonsgegevens verzamelt over gebruikers van de Website over online-activiteiten van gebruikers op externe websites, en zich ook niet bewust is van derden die die gegevens verzamelen.

CLEAR GIF’S, PIXEL TAGS EN ANDERE TECHNOLOGIEËN

Clear GIF’s zijn kleine grafische afbeeldingen met een unieke ID, die qua functie lijken op cookies. In tegenstelling tot cookies, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen, worden clear GIF’s onzichtbaar op websites opgenomen. Wij kunnen gebruik maken van clear GIF’s (ook bekend als webbakens, webbugs of pixel tags), in verband met onze Website om onder andere de activiteiten van Website-bezoekers te volgen, ons te helpen bij het beheer van de inhoud en voor statistische analyses van het gebruik van onze Website. U kunt uw voorkeuren altijd bekijken en wijzigen door op de link ‘Privacyinstellingen’ in de voettekst op onze Website te klikken. Wij en onze externe dienstverleners maken ook gebruik van clear GIF’s in HTML e-mails naar onze klanten om te volgen hoe op onze e-mails wordt gereageerd, om te bepalen wanneer onze e-mails worden bekeken en om te zien of onze e-mails worden doorgestuurd.

EXTERNE ANALYSEDIENSTEN/TRACERING

Wij gebruiken geautomatiseerde apparaten en applicaties, zoals Google Analytics, om het gebruik van onze Site te evalueren. Wij kunnen ook andere analysemethoden gebruiken om onze diensten te evalueren. Wij gebruiken deze hulpmiddelen om onze diensten, prestatie en gebruikerservaringen te verbeteren. Deze entiteiten kunnen gebruik maken van cookies, traceringspixels en andere traceringstechnologieën voor de uitvoering van hun diensten. Wij delen geen persoonsgegevens met deze derden.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING EN PROFILERING

Geautomatiseerde besluitvorming verwijst naar een beslissing die uitsluitend op basis van de geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens wordt genomen. Dit betekent verwerking met behulp van bijv. softwarecodes of een algoritme, die geen menselijke ingreep vereist. Omdat bij profilering gebruik wordt gemaakt van geautomatiseerde verwerking, wordt het soms in verband gebracht met geautomatiseerde besluitvorming. Niet alle profileringsresultaten leiden echter tot geautomatiseerde besluitvorming. Het Bedrijf maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming of profilering in zijn bedrijfsprocessen.

INZAGE, CORRECTIE EN KEUZE

U kunt bepaalde keuzes maken over het verzamelen, gebruiken en delen van uw persoonsgegevens, waaronder:

  • Verwijderen: U kunt ons verzoeken om alle of sommige van uw persoonsgegevens te wissen of te verwijderen (bijv. als die niet meer nodig zijn om diensten aan u te verlenen).
  • Wijzigen of corrigeren: U kunt uw persoonsgegevens bekijken en bewerken door in te loggen op de Site en uw account te openen. Denk eraan dat u persoonlijke profielgegevens die u op de Site hebt verstrekt, altijd en gratis online kunt bekijken.
  • Bezwaar maken of beperkt gebruik: U kunt ons verzoeken om sommige of al uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken of ons gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.
  • Inzage en/of kopie: U kunt verzoeken om een kopie van uw persoonsgegevens.
  • Marketing: Gebruikers die onze nieuwsbrief of reclamematerialen niet meer wensen te ontvangen, kunnen daarvoor kiezen door op de afmeldingslink onderaan de e-mail te klikken.
  • Toestemming intrekken: Als wij uw persoonsgegevens hebben verzameld of verwerkt met uw instemming, kunt u uw toestemming altijd intrekken. Intrekking van uw toestemming heeft geen gevolgen voor de wettige verwerking voorafgaand aan uw intrekking en ook niet voor de verwerking van uw persoonsgegevens krachtens andere wettige verwerkingsdoeleinden. 

Als u verzoekt om inzage in, correctie, wijziging of verwijdering van uw Persoonsgegevens en u hebt meer dan één account bij ons, moet u dat voor elke account apart doen. Redelijke inzage in Persoonsgegevens wordt over het algemeen gratis en binnen dertig (30) dagen aan u verstrekt, met inachtneming van beperkte, wettelijk voorgeschreven uitzonderingen of overmatige verzoeken.

Voor uw bescherming moeten wij wellicht uw identiteit verifiëren voordat wij aan uw verzoek voldoen. Denk eraan dat wij bepaalde gegevens moeten bewaren voor administratieve doeleinden of om transacties te voltooien die voorafgaand aan uw verzoek werden gestart. Wij zullen uw persoonsgegevens ook bewaren als dit redelijkerwijs noodzakelijk is voor het nakomen van onze juridische verplichtingen, om aan eisen van regelgevende instanties te voldoen, om geschillen op te lossen, om de beveiliging te handhaven en om fraude en misbruik te voorkomen.

Wij streven ernaar dat de gegevens die wij over u bewaren, altijd zo actueel mogelijk zijn. Als u gegevens die u aan ons hebt verstrekt, wilt bekijken, actualiseren, controleren of wijzigen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven.

HOE WIJ UW GEGEVENS DELEN EN MET WIE WIJ DEZE DELEN

Tijdens onze bedrijfsactiviteiten kunnen wij Persoonsgegevens bekendmaken, overdragen of anderszins beschikbaar stellen aan onze gelieerde bedrijven en externe dienstverleners met wie een wettige overeenkomst is afgesloten voor de dienstverlening namens ons. Deze bedrijven mogen deze gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken.

 

OPENBARE FORUMS

De Website kan chatrooms, forums, prikborden en/of nieuwsgroepen aan zijn gebruikers beschikbaar stellen. Denk eraan dat alle gegevens die u in een openbaar forum bekendmaakt, voor andere bezoekers aan de Website of anders gebruikers van de Apps beschikbaar is. Wanneer u uw Persoonsgegevens op openbare forums bekendmaakt, valt het gebruik van de gegevens door derden niet onder dit Beleid.

BESCHERMING VAN KINDEREN

Het bedrijf is zich bewust van de privacy van kinderen, aangezien zij specifieke bescherming verdienen met betrekking tot hun persoonsgegevens, omdat zij zich mogelijk minder bewust zijn van de betrokken risico's, gevolgen en waarborgen en hun rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Om deze redenen krijgen promotionele activiteiten van het bedrijf gericht op kinderen altijd specifieke aandacht en bescherming.

Als u denkt dat we informatie hebben van of over een kind onder de 16 jaar (afgezien van de gegevens voor reserveringsdoeleinden), neem dan aub contact met ons op.

HOE U TOEGANG KRIJGT TOT GEBRUIKERSGEGEVENS EN DEZE BIJWERKT

Gebruikers die onze nieuwsbrief of reclamematerialen niet meer wensen te ontvangen, kunnen daarvoor kiezen door op de afmeldingslink onderaan de e-mail te klikken of contact op te nemen met de afdeling Klantenservice.

Wij streven ernaar dat de gegevens die wij over u bewaren, altijd zo actueel mogelijk zijn. Als u gegevens die u aan ons hebt verstrekt, wilt bekijken, actualiseren, controleren of wijzigen, verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

HOE WIJ DE BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS GARANDEREN

Wij hebben technische, fysieke en administratieve maatregelen genomen alsmede beleidsrichtlijnen en procedures ontworpen ter bescherming van uw Persoonsgegevens tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, bekendmaking, wijziging of vernietiging en zullen deze maatregelen blijven bijwerken, wanneer nieuwe technologie beschikbaar komt.

WIJZIGINGEN VAN ONS PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid geldt vanaf december 2019. Als wij ons Beleid wijzigen, zullen wij het bijgewerkte Beleid op de Website publiceren, met een bijgewerkte link op de homepagina, en wij kunnen dit ook op andere manieren plaatsen waar wij dit passend achten.

Wij zullen Persoonsgegevens gebruiken in overeenstemming met het Beleid volgens de GDPR-verordening zoals deze werden verzameld.